Obec Hosty  – Elektronická podatelna

Adresa:
Hosty 84
37501 Týn nad Vltavou
Telefon: 385731423
Fax: 385731423
E-mail: info@hosty.cz

 

Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny – 

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Kvalifikovaný certifikát a další informace je možné získat např. na adrese www.ica.cz/, www.postsignum.cz/.

Technické parametry přijímaných datových zpráv

 • formáty *.doc a *.docx (Microsoft Word)
 • formáty *.xls a *.xlsx (Microsoft Excel)
 • formát *.pdf (Acrobat Reader)
 • formát *.rtf (textového standardu RTF-DCA)
 • formát *.txt (prostý text CP 852, 1250)
 • formát *.htm, *.html, *.xml, *.mht
 • obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech *.gif, *.jpg, *.png nebo *.tif.

V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

 • Disketa 3,5“ 1,44 MB se souborovým systémem FAT16
 • CD/DVD se souborovým systémem ISO9660
 • USB flash disk
 • faxem na číslech +420 499 320 178, +420 499 320 171

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (viru apod.) u přijaté datové zprávy

Elektronické podání nesmí obsahovat škodlivý kód (např. vir). Podání, u kterého byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracováváno. Obdobně nebude zpracováno podání, které nelze přečíst a vytisknout (např. zašifrovaný či poškozený email). Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění problému.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu  ……………………….. případně na poštovní adresu – Obec Hosty, Hosty 84, Týn nad Vltavou 37501.

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele a elektronické podání bylo učiněno dle zákona, který to umožňuje (viz níže). V případě ostatních podání se doručení nepotvrzuje.

Vzor datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje

Vaše podání, které jste zaslal(a) na adresu .…………………………….., bylo po kontrole všech náležitostí el. podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

Právní předpisy, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – lze učinit  v elektronické  podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě bez zaručeného  elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových nosičů, které jsou stanoveny výše. Toto podání musí být do 5 dnů ode dne, kdy došlo elektronické podatelně, potvrzeno písemně nebo opakovaně doručeno datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – lze učinit v elektronické podobě nebo za použití jiných přenosových  nosičů. Podání v elektronické podobě nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Další související právní předpisy

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů,
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
 • nařízení vlády  č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Pro komunikaci s úřadem můžete využít také webový formulář:

[contact-form-7 id=“272″ title=“Kontaktní formulář 1″]