Spolek Za čisté Vltavotýnsko byl založen 9.7.2014 

Základní cíle spolku jsou: 

  • Zachovat okolní krajinu v takové podobě, v jaké je v současnosti
  • Chránit zdravé životní prostředí
  • Usilovat o to, aby nedošlo k povolení povrchové těžby na katastrálním území obce Hosty a Koloděje nad Lužnicí

Více najdete zde: http://www.zacistevltavotynsko.cz/