Obecní úřad Hosty

  

Obecní úřad Hosty
Hosty 84
37501 Týn nad Vltavou
E-mail: info@hosty.cz
www.hosty.cz
Datová schránka: ijbamr6

Úřední hodiny podatelna: Středa 6 – 18 hodin

IČO: 00581348
Bankovní spojení
Banka: ČSOB Týn nad Vltavou
Číslo účtu: 231321821/0300


 
Jméno Funkce Kontakt Email
 František Matějka  Starosta  +420 725031063  
 Iva Blechová Místostarosta  +420 607097611  

 


ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

  • výpis z katastru nemovitostí
  • kopie katastrální mapy
  • výpis z veřejného rejstříku
  • výpis z živnostenského rejstříku
  • výpis z rejstříku trestů
  • výpis z rejstříku trestů právnických osob
  • výpis z bodového hodnocení řidiče
  • výpis z insolvenčního rejstříku
  • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)
  • podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  • autorizovaná konverze dokumentů
  • agendy datových schránek
  • agendy základních registrů
  • zprostředkovaná identifikace

 


 

Městský úřad Týn nad Vltavou

 

 

 


Městský úřad Týn nad Vltavounáměstí Míru 2
375 01 Týn nad Vltavou 1E-mail: oficiální: posta@tnv.cz
http://www.tnv.cz
Datová schránka:: tn8b4c3

Městský úřad Týn nad Vltavounáměstí Míru 37
375 01 Týn nad Vltavou 1
Pevná linka: 385 772 200 (spojovatelka)fax: 385 731 624
IČO:00245 585


 

Matrika

  • Prohlášení o volbě druhého jména
  • Uzavření občanského a církevního sňatku
  • Vydání matričního dokladu, nahlížení do matričních knih
  • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • Změna jména a příjmení
  • Změna příjmení po rozvodu manželství

Narození, uzavření manželství, partnerství nebo úmrtí občanů ČR v cizině – zápis do Zvláštní matriky v Brně

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy

  • Výměna občanského průkazu z důvodu končící platnosti
  • Vydání prvního občanského průkazu
  • Ztráta a odcizení občanského průkazu
  • Vydání občanského průkazu na základě změny údajů (trvalého pobytu, sňatek, rozvod, úmrtí)
  • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
  • Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-pas).

Školství, Výstavba, Živnosti a podnikání, Životní prostředí