Zastupitelé obce Hosty byli zvoleni v říjnových komunálních volbách v roce 2014 v počtu 7 členů. Zastupitelstvo obce (ZO) vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce.

Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Schází se podle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce, jeho zasedání se zpravidla koná v ………………… Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů.

Zápis a usnesení zastupitelstva z proběhlých zastupitelstev jsou uvedeny zde:

Archiv - Zápis a usnesení zastupitelstva

Starosta František Matějka info@hosty.cz +420 725031063
Místostarosta Iva Blechová  info@hosty.cz  
Předseda finančního výboru Miroslav Anděl info@hosty.cz  
Člen zastupitelstva obce Hosty Jan Drozd info@hosty.cz  
Člen zastupitelstva obce Hosty Leoš Joura info@hosty.cz  
Předseda kontrolního výboru Vlastimil Koubek  info@hosty.cz  
Člen zastupitelstva obce Hosty Hana Šímová  info@hosty.cz